Podmínky použití

Veškerý textový obsah na tomto webu je autorským dílem Jana Polzera, není-li uvedeno jinak. Bez svolení autora je zakázáno přebírat celé či části textů na tomto webu uvedených.

Fotografie, až na v článcích uvedené výjimky, jsou dílem provozovatele webu, kterým je Jan Polzer. Pokud je budete chtít použít na svém webu nebo jinde, je to možné zdarma s uvedením zdroje coby odkaz na tento webu. Podrobněji viz Creative Commons 3.0. Budu rád, pokud mě budete informovat, že vám fotka pomohla například s materiálem pro váš blog.

Za informace na tomto webu uvedené jeho provozovatel neručí.

V Brně dne 23. 2. 2019, Jan Polzer